WORMEN BIJ SCHAPEN

 

Neem wormen bij schapen serieus.

In verscheidende lectuur staat duidelijk beschreven wat je zelf kunt doen om de wormbesmetting zo laag mogelijk te houden. Het is een illusie om deze naar nul te krijgen, maar de wormbesmetting onder controle houden is wel degelijk mogelijk.

 

Er zijn twee manieren om de wormbesmetting onder controle te houden:

- Omweiden van de dieren

- Regelmatig mestonderzoek laten doen

 

Omweiden

Omweiden van de dieren is een goede preventieve maatregel. Wanneer je de dieren steeds verplaatst wanneer de uitgescheide wormeieren in de mest infectieus worden en de kudde pas weer na 3 maanden op het eerste perceel terugkomt, bereik je de ideale omweidmethode. Hoe vaak dient er dan omgeweid te worden? In de maanden april, mei, en juni is dit om de 3 weken en in de maanden juli, augustus en september is dit om de 2 weken. In de praktijk lukt dit vaak niet. Redenen kunnen zijn doordat bij droogte het perceel te schraal wordt, dat men te weinig grond heeft om zo vaak om te weiden of dat het gras op de nog te begrazen percelen zo doorschiet dat het te hoog komt te staan. In dat laatste geval kan maaien een optie zijn. En let wel; alles wat je met omweiden wel haalt heeft al nut!

 

Mestonderzoek

We adviseren 2-4x per jaar mestonderzoek uit te laten voeren. Probeer verse mest te verzamelen die je net op de grond hebt zien vallen. Mest die al uren op de weide ligt geeft geen betrouwbare uitslag. De hoeveelheid mest die nodig is voor mestonderzoek is ongeveer een gevuld eierdopje. Als het niet dezelfde dag naar de dierenarts kan voor onderzoek, bewaar het materiaal dan in de koelkast en breng het de volgende dag. Je kunt mest brengen van een individueel dier of een mengmonster maken van meerdere schapen. Voor dit laatste vang je van 5 dieren een gelijke hoeveelheid mest op en meng dit in een zakje goed door elkaar door te kneden. Geef bij de dierenarts aan dat het om een mengmonster gaat. Via de dierenarts ontvang je de uitslag en een advies. In het geval dat er ontwormen nodig is, is een controle mestonderzoek 10-14 dagen ná ontwormen raadzaam om te zien of de behandeling werkzaam is geweest. Ressistentie voor het ontwormingsmiddel komt namelijk helaas op grote schaal voor. 

 

Wanneer doe je een mestonderzoek? Om de infectiedruk bij de dieren, en de percelen waar zij op grazen, niet te hoog op te laten lopen is het verstandig om regelmatig mestonderzoek te doen en niet lukraak maar te gaan ontwormen, dit werkt namelijk resisentie in de hand. Start met je eerste mestonderzoek ongeveer 4 weken nadat de dieren voor het eerst geweid zijn. Een wormbesmetting gaat lang niet altijd gepaard met diarree. Toch is er wel iets wat je van de buitenkant kan zien, bijvoorbeeld de kleur van de slijmviezen in de ogen. Mooi roze is oké, neigt het naar wit dan moet er actie ondernomen worden. Kijk hier hoe je de slijmvliezen van de ogen kunt controleren. Wordt een dier sloom, neemt de eetlust af, blijft het achter bij de kudde en/of krijgt het een verdikking bij de wang, wees dan bedacht dat het een worminfectie kan zijn.

Er worden regelmatig cursussen 'Wormen bestrijding 'aangeboden. Dit is een van de meest effectieve cursussen waarbij je goed inzicht krijgt hoe worminfecties werken.

Wanneer er nieuwe dieren aangekocht zijn is het goed te weten in welke mate deze dieren een wormbesmetting hebben. Sommige fokkers hebben vlak voor vertrek mestonderzoek bij het dier gedaan en hebben het dier al dan niet behandeld, vraag hier gerust naar. Is het onbekend hoe het met de wormeninfectie zit, vang dan na aankomst wat mest op en laat dit onderzoeken bij de dierenarts.

 

Wanneer doe je voor het eerst mestonderzoek bij lammeren.

Wees zuinig op je wormen! Jonge dieren hebben deze wormen juist nodig om resistentie (weerstand) op te bouwen. Zonder wormen geen weerstand en dat is geen wenselijke situatie. Wanneer is een besmetting te hoog en moet je ingrijpen?  Ben je nog niet heel ervaren dan kan je samen met je dierenarts een weidingsplan of 'wormenplan' opstellen.

Groeien je lammeren niet goed of hebben ze diarree, laat dan meteen mestonderzoek doen!

Groeien de lammeren goed dan kan je na minimaal 3 weken weidegang of bij een leeftijd van 10 weken voor het eerst hun mest laten onderzoeken. Zeker voor fokkers die de lammeren met 12 weken willen gaan verkopen kunnen op deze manier het dier met een lage besmetting aan de nieuwe eigenaar meegeven.

 

Kijk hier voor meer informatie