​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​Voeding

 

 

Voeding is erg belangrijk voor de gezondheid van de schapen en lammeren. Doordat schapen herkauwers zijn zal hun voeding met name uit ruwvoer moeten bestaan, zoals; gras, hooi, kuil en dergelijke. 

Wanneer dit wenselijk is kan er aan het ruwvoer krachtvoer (bix, muesli, bietenpulp, etc.)  toegevoegd worden. Dit is pas nodig wanneer de conditie of omstandigheden van het schaap/lam dit nodig heeft.

Bijvoorbeeld;

 • Drachtige ooien
 • Lacterende ooien
 • Gespeende lammeren
 • Opgroeiende lammeren
 • Terugbrengen in conditie

Het aanbieden van krachtvoer dient altijd geleidelijk te gebeuren. Geef je een schaap in 1 keer een halve kilo bix dan heb je al kans op pernsverzuring en dunne mest. Geef je een schaap zonder gewenperiode in 1 keer meer dan 1 kilo dan kan dit zelfs dodelijk zijn. Begin daarom met 100 gr bix en verhoog dit na een keine week pas naar 200 gram en zo verder. Mocht 1 kilo bix toch wenselijk zijn verdeel dit dan over 2 porties.

 

Hoe kan voer het beste aangeboden worden;

In verband met een mogelijke wormbesmetting is het niet raadzaam om schapen direkt van de grond te laten eten.

 • Bied voer aan op een grote ruime plaats zodat elk dier rustig kan eten
 • Bied hooi aan in een ruif
 • Bied bix aan in een teiltje of voergoot
 • Bied vitamine aan middels een likblok of likemmer of een vitamine bolus
 • Bied water in een bak met een grote opening aan. Door de stand van de hoorns kunnen sommige Wallisers maar tot aan de helft van de emmer komen
 • Drinkwater in het land: drinkbakken met leidingwater of wanneer dit niet voor handen is een reservaat met bijvoorbeeld een vlotterbak. Zelf uit sloot laten drinken is minder wenselijk.
 • Drinkwater op stal: Wanneer er geen kraanwater voorhanden is, is regenwater het beste alternatief. 

 


 

 

Krijgt het schaap voldoende voeding maar wordt hij toch mager,  laat dan eens mestonderzoek doen of raadpleeg de dierenarts.

Wat zijn zoal de meest essentiele vitamines; 

 • Kobalt
 • Koper
 • Molybdeen
 • Selenium
 • Vitamine E
 • Calcium
 • Fosfor
 • Magnesium
 • (Koper)

 

Of een WSN behoefte heeft aan koper hangt van meerdere factoren af. De marge tussen net genoeg en te veel is bij koper erg klein. Het is daarom raadzaam door middel van een simpele bloedtest hier eerst inzage te verkrijgen alvorens er koper toegediend gaat worden.

 

​​​​​​​Giftige planten kijk hier