​​​​​​​

 

Aanschaf en verkoop

 

Eén van de belangrijkste momenten als toekomstige houder van WSN is het moment dat je het dier gaat aanschaffen. Het is verstandig om goed voorbereid te zijn. Graag willen je wat aandachtspunten geven om rekening mee te houden.

 

Zaken waarover je na moet denken en die je geregeld moet hebben voor je een dier aanschaft:

 • Het is wettelijk verplicht om een UBN (Uniek Bedrijfs Nummer) te hebben als je schapen houdt. Zoals de naam al zegt is het een uniek bedrijfsnummer dat door de overheid uitgegeven wordt voor jouw bedrijf en is al verplicht bij het houden van één schaap. Deze is aan te vragen bij RVO Nederland. Er zijn kosten aan verbonden. Voor meer informatie klik op  deze link.
 • Wanneer je volgens het stamboek wilt gaan fokken moet je eetst lid worden van de stamboekvereniging.
 • Natuurlijk is het van belang om voldoende land te hebben om je schapen op te weiden. Als indicatie wordt vaak aangegeven dat je 10 dieren op 1 hectare kunt houden, maar dat is erg afhankelijk van de grondsoort en grasgroei. Bedenk wel dat de  Walliser Schwarznase eigenlijk een sober bergschaap is, erg rijk grasland op kleigrond kan dan problemen geven. Ook is het aan te bevelen dat je perceel is op te delen in meerdere stukken, omweiden is namelijk een erg belangrijk onderdeel van een goede wormpreventie.
 • Hoewel de WSN gebiedstrouw is, is een degelijke omheining zeker ook vereist. Dat kan natuurlijk met schapengaas maar sommige fokkers hebben ook goede ervaringen met enkele stroomdraden.
 • Een stal of een andere schuilgelegenheid is zeker ook aan te bevelen. De WSN heeft een hekel aan regen en zal dan bij voorkeur binnen gaan staan. Wat nog belangrijker is dat de dieren op warme zonrijke dagen in de schaduw kunnen, bedenk dat deze dieren in de bergen vaak op grote hoogten zijn waar het aanzienlijk minder warm is.
 • ben je voldoende geïnformeerd of heb je al ervaring met het houden van schapen?. Zorg dat je vooraf kennis vergaart.
 • Bedenk wat je doel is met het houden van de WSN. Wil je gaan fokken of juist niet (in dat laatste geval zou je kunnen overwegen hamels te kopen). Als je wel wilt gaan fokken zijn er veel meer zaken om rekening mee te gaan houden, zoals in ieder geval de mate van verwantschap tussen ram en ooien (inteeltpercentage) en de huisvesting (het is aan te bevelen ooien tijdens en na het lammeren enkele dagen binnen te houden). Andere overwegingen bij het fokken van de WSN is deelname aan een stamboek (natuurlijk aan te bevelen) en eventueel de scrapiegenotypering.
 • Neem contact op met je eigen dierenarts (liefst iemand met ervaring met schapen) en bespreek met hem/haar wat ziektekundig van belang kan zijn. Denk dan in ieder geval voor de aanschaf aan zwoegerziekte (dan kun je zwoegervrije dieren kopen), maar bespreek ook de verdere begeleiding door de dierenarts (wormenpreventie, vaccinaties, madenpreventie, etc.).
 •  

Zaken waarop je let bij de daadwerkelijke aanschaf van een WSN

 • Gezondheid. Een aantal dingen kun je zelf al zien aan een schaap, zoals: maakt het dier een attente indruk?; staat het recht op de poten en heeft het goede (niet te lange) klauwen en is het woldek mooi, glanzend en compact. Daarnaast kun je vragen naar het ontwormbeleid van het bedrijf en naar de zwoegerziektestatus van het bedrijf (dit is op te vragen bij de GD).
 • Rasvoorkomen/stamboekopname. Een belangrijke vraag is of het dier al opgenomen is in het stamboek en dus gezien is door een keurmeester. Dat is op een afstammelingspapier te zien bij Status. Staat daar een X dan is het dier nog niet gekeurd, staat er een A dan is het dier afgekeurd. Alleen als er V; H75; H50 of H0 staat is het dier goedgekeurd. V betekent dat de ouders en grootouders ook stamboekdieren zijn, bij H75; H50 en H0 is dat niet altijd het geval. De keurmeester heeft in ieder geval een aantal zaken bekeken zoals het afwezig zijn van erfelijke gebreken, de stand van het gebit en ook of het dier de juiste bouw en aftekeningen heeft. Dat is dan ook te zien op het afstammelingspapier bij het kopje Stamboekopname, daar kan dan staan JA of JA+. In het laatste geval vond de keurmeester dat het dier de voldeed aan de ideale rasstandaard. Als het dier afgekeurd was zal er hier NEE staan.
 • Prijs. Doordat de WSN op dit moment populair is en er niet erg veel aanbod is van dieren kunnen er soms flinke bedragen gevragen worden. Soms is het erg moeilijk om appels met peren te vergelijken. Bedenk steeds waarom die hogere prijs te verantwoorden is voor jezelf. Wat is de kwaliteit van het dier dat je koopt en wat zijn de verdere garanties die gegeven worden. 

 

Prijsindicatie 

Een verkoper en koper spreken onderling een prijs af, maar waar kan de prijs op gebaseerd zijn; 

Een prijs kan hoger liggen doordat; 

 • Het dier opgenomen is in het stamboek
 • Het dier een zwoegerziektevrij status heeft
 • Het dier een ram of een ooi is (ooien zijn vaak duurder, uitgezonderd goede dekrammen) 
 • Het dier jong of oud is (jonge geslachtsrijpe dieren zijn duurder)
 • Het dier qua bloedvoering uitzonderlijk is (alleen voor fokkers interessant, om inteelt te voorkomen)
 • Het dier voor scrapie een ARR/ARR typering heeft (alleen voor fokkers interessant, vooral van belang voor export)

Een prijsindicatie voor stamboek goedgekeurde dieren zal tussen de €250 en €800 liggen. Door de populariteit van het ras en krapte in aanbod kan het voor een fokker verleidelijk zijn om hogere bedragen te vragen zonder dat de kwaliteit van het dier dit aannemelijk maakt. Daarentegen is een koper, die al langere tijd op een wachtlijst staat, sneller bereid om meer te betalen. Zo worden te hoge prijzen in stand gehouden.  

Een dier (en nakomelingen hiervan) met genotype ARR/ARR kunnen bij export meer geld opleveren. Bij export is namelijk genotype ARR/ARR vereist. Vanuit buitenland is er vraag naar de WSN waardoor mensen al snel in de (financiële) verleiding komen zich erg te focussen op dit genotype. De kosten voor exporteren zijn weliswaar hoger maar verantwoorden bij lange na de vraagprijs niet ...de schaarste en de populariteit verklaren dit meer. 

 

Verkoopadvertenties 

Ook worden er veel advertenties geplaatst op Marktplaats, zowel door stamboekfokkers alsook door anderen.

Let goed op de teksten die hier vaak gebruikt worden:

 • stamboekwaardig betekent dat het dier nog niet gekeurd is maar naar de mening van de verkoper wel in het stamboek thuis hoort, dat beslist echter alleen de keurmeester
 • hetzelfde geldt voor opmerkingen als 'juiste aftekeningen' en 'op 1 vlekje na stamboekwaardig'
 • ook raszuiver is niet hetzelfde als opgenomen in het stamboek
 • zwoegervrij (is alleen zinvol als het hele bedrijf van de verkoper zwoegervrij is)

 

Natuurlijk kan men ook genieten van dieren die niet opgenomen zijn in het stamboek. Wij hopen wel in hiermee wat duidelijkheid gegeven te hebben voor aspirantkopers van de WSN.