Stamboek en keuringen

 

Hoe komt een dier in het stamboek.

 

Dieren laten keuren kan alleen wanneer je lid bent van een stamboekvereniging.

Om een schaap opgenomen te laten worden in het stamboek moet het vervolgens gekeurd worden door een stamboek keurmeester.

Omdat de eerste keuring meestal plaats vindt voordat het schaap een jaar oud is heet het dan ook lammerenkeuring. 
De inspecteur keurt dieren op zichtbare erfelijke afwijkingen en raskenmerken.

In stamboekregistratie systeemstaat er dan onder het kopje Stamboekwaardig JA (opgenomen in het stamboek), JA+ (opgenomen in het stamboek en als 'extra mooi' beoordeeld) of NEE (afgekeurd). Let verder ook op het kopje Status op het afstammingspapier. X betekent dat een dier nog niet gekeurd is, A betekent dat een dier afgekeurd is. Bij goed gekeurde dieren staat hier V, H75, H50 en H0. Hiermee wordt aangegeven of de (groot)ouders van het dier ook al in het stamboek zijn opgenomen. 

In onderstaande tabel kan je zien wat de status van een nakomeling wordt uit combinatie van ouders.

ouders

V

H75

H50

H0

A

X

blanco

V

V

V

H75

H50

A

H0

H0

H75

V

H75

H75

H50

A

H0

H0

H50

H75

H75

H50

H50

A

H0

H0

H0

H50

H50

H50

H0

A

H0

H0

A

A

A

A

A

A

A

A

X

H0

H0

H0

H0

A

H0

H0

blanco

H0

H0

H0

H0

A

H0

H0

 

De eigenaar ontvangt bij keuring elk jaar opnieuw een inspectiesticker met jaartal. Op het afstammingsbewijs (Falcoo) komt de uitslag van deze keuring te staan. De keuringen vinden plaats op het bedrijf. 

Elk, in het stamboek opgenomen schaap van 1 jaar of ouder, kan door de keurmeester beoordeeld worden op exterieur. Van kop tot staart worden  de lichaamsonderdelen beoordeeld. Het eindcijfer ligt tussen de 0 en 100. De dieren met een beoordeling van 85 of hoger, zijn een Topdier. De eigenaar krijgt dan een gouden sticker. Op het afstammingsbewijs komt de uitslag van deze keuring. De keuringen vinden plaats op het bedrijf. 

Een lammerenkeuring wordt op ongeveer 3 maanden leeftijd meestal al bij de fokker gedaan. Let bij aankoop op vermelding in afstammingsbewijs!