Stamboek en keuringen

 

Hoe komt een dier in het stamboek.

 

Dieren laten keuren kan alleen wanneer je lid bent van de VSS.

Om een schaap opgenomen te laten worden in het stamboek moet het eerst gekeurd worden door een VSS-keurmeester.

Omdat de eerste keuring meestal plaats vindt voordat het schaap een jaar oud is heet het dan ook lammerenkeuring. 
De inspecteur keurt dieren op zichtbare erfelijke afwijkingen en raskenmerken.

In Falcoo staat er dan onder het kopje Stamboekwaardig JA (opgenomen in het stamboek), JA+ (opgenomen in het stamboek en als 'extra mooi' beoordeeld) of NEE (afgekeurd). Let verder ook op het kopje Status op het afstammingspapier. X betekent dat een dier nog niet gekeurd is, A betekent dat een dier afgekeurd is. Bij goed gekeurde dieren staat hier V, H75, H50 en H0. Hiermee wordt aangegeven of de (groot)ouders van het dier ook al in het stamboek zijn opgenomen. Meer informatie hierover staat op de algemene site van de VSS.

In onderstaande tabel kan je zien wat de status van een nakomeling wordt uit combinatie van ouders.

ouders

V

H75

H50

H0

A

X

blanco

V

V

V

H75

H50

A

H0

H0

H75

V

H75

H75

H50

A

H0

H0

H50

H75

H75

H50

H50

A

H0

H0

H0

H50

H50

H50

H0

A

H0

H0

A

A

A

A

A

A

A

A

X

H0

H0

H0

H0

A

H0

H0

blanco

H0

H0

H0

H0

A

H0

H0

 

De eigenaar ontvangt bij keuring elk jaar opnieuw een inspectiesticker met jaartal. Op het afstammingsbewijs (Falcoo) komt de uitslag van deze keuring te staan. De keuringen vinden plaats op het bedrijf. Zie verder het inspectieprotocol.

Elk, in het stamboek opgenomen schaap van 1 jaar of ouder, kan door de VSS-keurmeester beoordeeld worden op exterieur. Van kop tot staart worden  de lichaamsonderdelen beoordeeld. Het eindcijfer ligt tussen de 0 en 100. De dieren met een beoordeling van 85 of hoger, zijn een VSS Topdier. De eigenaar krijgt dan een gouden sticker. Op het afstammingsbewijs komt de uitslag van deze keuring. De keuringen vinden plaats op het bedrijf. 

Een lammerenkeuring wordt op ongeveer 3 maanden leeftijd meestal al bij de fokker gedaan. Let bij aankoop op vermelding in afstammingsbewijs! 

Op de VSS site kan het aanmeldingsformulier voor keuring gedownload worden of klik hier

Wil je lammeren buiten de reguliere keurperiode laten keuren dan kan dit ook via het keuringsformulier. Dit brengt wel extra reiskosten voor de keurmeester met zich mee.