Vaccinaties

 

 

Naast het curatief behandelen van schapen met diergeneesmiddelen, kan er ook voor gekozen worden om de schapen preventief te laten vaccineren tegen bepaalde ziekten. Redenen voor schapenhouders en/of -fokkers om hun schapen te laten vaccineren kunnen divers zijn. Bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat bepaalde ziekten niet meer in de kudde voorkomen, uitbraken van bepaalde ziekten voorkómen worden, om een gezonde en veilige omgeving te creeëren voor publiek of om de schapen te kunnen exporteren naar het buitenland.

Er zijn meerdere vaccinaties mogelijk, zie de opsomming hieronder. Bespreek de mogelijkheden en het nut van de vaccinaties met je eigen dierenarts. De meeste vaccinaties dienen jaarlijks herhaald te worden.

Meest voorkomende vaccinaties:

 • Het Bloed / Clostridium infectie
 • Zomerlongontsteking
 • Ecthyma (zere bekjes)
 • Rotkreupel
 • Q-koorts
 • Blauwtong

Certificeringsprogramma's

Naast het vaccineren van je schapen kun je er ook voor kiezen om je aan te melden voor bepaalde certificeringsprogramma's  bij de GD. Hierdoor kan er een vrij-certificaat worden verkregen voor bepaalde ziekten, zoals bijvoorbeeld zwoegerziekte en scrapie. Voor instellingen met een publieksfunctie (shows, tentoonstellingen, kinder- of zorgboerderijen, campings of dagbestedingen) is het verplicht om jaarlijks een zogenaamde zoönosecheck uit te laten voeren door de dierenarts en dient er Q-koorts gevaccineerd te worden.

Losse onderzoeken

Mocht er de behoefte betaan om individuele dieren en/of materiaal (bloed, melk, vrucht) te laten onderzoeken, dan is dat mogelijk bij verschillende laboratoria. Vraag hier naar bij je dierenarts. Hieronder een opsomming van de meest voorkomende onderzoeken:

 • Rotkreupel
 • Zwoegerziekte
 • Clamydia
 • Scrapie genotypering
 • Biestopnamecheck
 • Verworpen vrucht + placenta
 • Vitamine/mineralen status
 • Drinkwateronderzoek
 • Sectie op een dood dier