Wat doet het Team WSN rasvertegenwoordiging

  • Behartigen van algemene belangen
  • Informeren via de algemene WSN website
  • Delen van kennis
  • Organiseren van de rasdag en van webinars
  • Onderhouden van ledencontact
  • Adviseren
  • Begeleiding bij overige evenementen

 

Waar heeft het Team RV geen rol in ;

  • Bemiddeling bij aan- en verkoop van dieren
  • Vragen over bedrijfsspecifieke veterinaire zaken 
  • Koopkwesties en dergelijke